Добре дошли в официалната страница на Българско Почвоведско Дружество (БПД)

 

Българско Почвоведско Дружество  подкрепя инициативата PEOPLE 4 SOIL

People 4 soil е свoбодна и отворена мрежа на европейски неправителствени организации , изследователски институти, земеделски производители асоциации и екологични групи. Ние сме много загрижени за увеличаващата се деградацията на почвата , както в ЕС, така и в световен мащаб. Ерозията , уплътняването , загуба на органични вещества , уплътняването , засоляването , свлачищата и замърсяването имат отрицателно въздействие върху здравето на хората , безопасността на храните , природните екосистеми , биологично разнообразие и климата, влияние се оказва и върху нашата икономика.

Инициативата "PEOPLE 4 SOIL ще окаже натиск върху Европейските институции,  да приемат  специфично законодателство за опазване на почвите,  определяне на принципи и правила които трябва да се спазват от държавите-членки. Искаме Европа да признае почвата като общо благо от съществено значение за живота  и да поеме устойчивото управление на почвите  като основен ангажимент.

В момента,  почвата не е предмет на съгласуван набор от правила в ЕС: предложението за Рамкова директива за почвите е оттеглена май 2014 , след като срещна  блокиращо малцинство в продължение на осем години. Съществуващите политики на ЕС в други области, не са достатъчни , за да се гарантира адекватно ниво на защита на почвите в Европа.

Европейските граждани имат право да препоръчат на законодателството в ЕС чрез Европейската гражданска инициатива ( ЕГИ ) . С присъединяването си към " PEOPLE 4 SOIL" , ще станете инициатори на онлайн петиция,  насочени към въвеждането на специфично законодателство за почвите в Европа. В момента  когато бъде стартирана инициативата ,  всички вие можете да  помогнете с разпространение на петицията.

Веднага след като регистрацията на предложената инициатива е потвърдена, организаторите могат да започнат събирането на подписи за подкрепа от гражданите . Имаме 12 месеца , за да съберат  необходимия брой подписи за подкрепа ( 1 милион подписа  включително също така и поне  7 страни членки ).

Ако желаете да подкрепите инициативата моля натиснете тук: PEOPLE 4 SOIL

На официалнта страница на БПД можете да намерите информация за:

  • Основната дейност на БПД

  • Изследвания в областта на почвознанието, агроекологията, земеделието и опазването на околната среда;

  •  Информация за конференции, семинари, срещи, курсове и т.н.

  •  Обучение в сферата на почвознанието

  •  Научни и приложни разработки

  •  Учени и личности свързани с почвознанието

  •  Как да стана член на БПД

  •  Кога и как да участвате в дейности и инициативи свързани с дейността на БПД