КОНТАКТИ

 

box

 

Българско Почвоведско Дружество се намира в сградата на

ИПАЗР “Н. ПУШКАРОВ”

 

На Адрес :

Банско Шосе  7, п.к. 1331, София, България;

 

Тел.: +359 884123823

 

е-mail: contacts@bsss.bg

 

Стани Член на БПД

 

Колеги и приятели, Българско Почвоведско Дружество набира членове.

Член на БДП може да бъде всеки български гражданин, който е пълнолетен и проявява интерс към почвите, съгласно българското законодателство, отговаря на условията за членство, установени в Закона обществените организации на Република България, според устава на БДП,приемат се членове които са готови да работят за осъществяването на целите на дружеството.

 Членството в  БПД е доброволно и индивидуално. В настоящия момент    челновете на БПД са основно учени, студенти, пенсионери и други заинтересовани лица.

С нас си част от света на почвите. БПД е част от международната мрежа от почвоведски организации (IUSS). Като част от БПД, вие сте част от най-голямата почвоведска мрежа в света на над 60 000  членове и поддръжници в целия свят. Присъединявайки се към нас отваряте врата към нова вселена от познания и информация за почвите, за начините да ги опазим.

Предайте нататък - разкажете на вашите приятели, колеги и роднини.

Като член получавате от нас:

Книги, списания и брошури

Информация за дейностите на организацията, проектите, в които можете да се включите и новини от света на почвите

Отстъпки при посещения на конференции в страната и чужбина организирани от БПД и IUSS

Станете спонсор на БПД

Спонсорство,

Моля, дарете толкова, колкото можете, за да подкрепите БПД . Дарението Ви подпомага  нашата публична дейност и научни изследвания. Спонсорирайте за да се защити нашата земя от замърсяване, пестициди, ерозия и др. Дарението ви ще ни помогне да се чуе гласа ни по обществени въпроси и проблеми свързани опазването на най-значимия ресурс за нашата страна - почвите.